Etablerad 1941

En advokatbyrå i Östersund och Åre

Affärsjuridik

Konsultera våra advokater för att försäkra dig om att hitta dina och företagets bästa möjligheter. Vi har lång erfarenhet av att bistå med företagsjuridiska frågor från uppstart till avveckling eller eventuell konkurs.

Humanjuridik

Våra advokater står vid din sida, för din talan och ser till att dina rättigheter tillvaratas. Det kan handla om olika typer av hot och våld eller om du har blivit misstänkt för brott. Det kan också handla om att värna om ditt barns rätt till en så bra tillvaro som möjligt i en vårdnadstvist.

Våra medarbetare

Våra tjänster

Konkurs- och obeståndsjuridik

Konkurs- och obeståndsrätt är ett centralt affärsområde som sysselsätter ungefär hälften av byråns medarbetare. Förutom uppdrag som konkursförvaltare bistår vi vid företagsrekonstruktioner och som juridiska rådgivare för att belysa dina alternativ i en obeståndssituation.

Företagsöverlåtelser

Vi bistår vid ägarförändringar i ditt företag, från att genomföra en juridisk due diligence till att förhandla och upprätta avtalen vid genomförandet av företagsköp eller försäljning.

Allmän affärsjuridik

Vi bevakar dina intressen och fungerar som juridiska rådgivare i din verksamhet genom exempelvis projektdrivning och upprättande av avtal.

Fastighetsrätt

Advokatbyrån biträder vid fastighetsexploateringar innefattande bland annat bildande av bostadsrättsföreningar och upprättande av ekonomiska planer. Vidare biträder advokatbyrån vid entreprenadtvister och mål om fel i fastigheter.

Brottmål

Vi har lång erfarenhet av bistå som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn under polisutredning och rättegång.

Asyl- och migrationsrätt

Våra advokater har mångårig erfarenhet av att biträda vuxna och barn som kommer hit och ansöker om att få Sveriges skydd.

Tvångsvård

Våra advokater bistår som offentliga biträden i ärenden som rör omhändertagande enligt lagarna om vård av unga, missbrukare, psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (LVU, LVM, LPT och LRV).

Ekonomisk familjerätt

Vi hjälper dig att upprätta familjerättsliga avtal vid äktenskapsskillnad, testamenten, förrätta bouppteckningar och arvsskiften med mera.

Vårdnadsmål

Vi hjälper till som ombud och rådgivare i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

Skadeståndsrätt

Om du skadar dig vid en trafikolycka så behöver du i regel hjälp för att få korrekta ersättningar för inkomstförluster, sveda och värk med mera. I regel betalar trafikförsäkringsbolaget advokatarvodet.

Skadeståndsfrågor uppkommer också vid medicinsk felbehandling, olyckor på arbetsplats etc.

Vi har omfattande erfarenhet av dessa frågor.