Mia Lönn – ekonom, assistent konkurser

Mia är högskoleutbildad ekonom och har en bakgrund på revisionbyrå. Hon har varit verksam på advokatbyrån sedan 2009. Mia assisterar i huvudsak advokaterna med konkurshantering men arbetar även med ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar, bouppteckningar och boutredningar.

Tel: 063-15 04 45
E-post: mia.lonn@victorsadv.se