Mari Adervall – ekonom

Mari är högskoleutbildad ekonom och har varit verksam på advokatbyrån sedan 2002 efter att ha arbetat som ekonom och inköpare inom tillverkningsindustrin. På advokatbyrån har hon arbetat med konkurshantering och hon ansvarar nu för bland annat byråns ekonomiska redovisning.

Tel: 063-15 04 41
E-post: mari.adervall@victorsadv.se