Allmän information

Brottmål

Om du är misstänkt för brott har du i vissa fall rätt till offentlig försvarare som bekostas av staten. Om det är så att du döms och har ekonomisk möjlighet kan återbetalningsplikt till staten uppstå.

Du som har blivit utsatt för brott har i vissa fall rätt till ett målsägandebiträde som hjälper dig vid polisens utredning och i rättssalen. Målsägandebiträdet hjälper dig också med att begära skadestånd. Om tingsrätten utser målsägandebiträde bekostas arvodet av staten och är då helt kostnadsfritt för dig.

Rättshjälp

Rättshjälp innebär att staten bistår med en del av kostnaden för ditt juridiska biträde. Grundläggande för att få rättshjälp är att ärendet inte täcks av din hemförsäkring. Rättshjälp kan beviljas efter ansökan och syftar till att hjälpa den som inte har ekonomiska möjligheter att själv bekosta biträdets arbete.

Vi hjälper dig med ansökan. Mer om rättshjälp hittar du på Rättshjälpsmyndigheten.

Rättsskydd

Rättskydd ingår i de flesta hem-, villa- och företagsförsäkringar. Om du är berättigad till rättsskydd får du ersättning för del av dina advokatkostnader och om du blir skyldig att betala, även motpartens kostnader.

Vi hjälper dig med ansökan.