Cilla Lindahl – advokat och delägare

Cilla arbetar främst med konkurs- och annan obeståndsrätt, med brottmål såsom försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.
Hon arbetar även med skadeståndsrätt såsom skaderegleringar vid trafikskador med mera.

Bakgrund:
Jur kand Uppsala Universitet 1991
Tingstjänstgöring vid Östersunds Tingsrätt 1992-1993
Verksam vid advokatbyrån sedan 1993 

Tel: 063-15 04 32
E-post: cilla.lindahl@victorsadv.se