Birgitta Huldin-Färnström – ekonom, assistent konkurser

Birgitta arbetar främst med att assistera vid konkurser. Förutom att hon är universitetsutbildad litteraturvetare är hon också ekonom och väl insatt i regler och utmaningar som är förknippade med konkurser.

Direkt nr: 063-15 04 47
E-post: birgitta.farnstrom@victorsadv.se