Anna-Carin Ohlsson – ekonom, assistent konkurser

Anna-Carin har varit verksam som ekonom på advokatbyrån sedan 2010 efter en lång sejour som ekonom inom byggindustrin. Hennes huvudsakliga uppdrag är att aktivt assistera advokaterna i genomförandet av konkursuppdragen och hålla i kontakterna med berörda parter i en konkurs. Anna-Carin arbetar även med bostadsrättsföreningar.

Tel: 063-15 04 42
E-post: anna-carin.ohlsson@victorsadv.se