Andreas Victor – advokat och delägare. Notarius Publicus

Andreas arbetar främst med brottmål, målsägandebiträdesuppdrag, konkurs- och annan obeståndsrätt, skadeståndsrätt samt familjerätt.

Bakgrund:
Jur kand Uppsala Universitet 1988
Tingstjänstgöring vid Solna Tingsrätt 1988-1990
Verksam vid advokatbyrån sedan 1990
Ledamot av Advokatsamfundets styrelse
Sekreterare i Advokatsamfundets Norra avdelning
Censor på Advokatexamen Direkt nr: 063-15 04 38
Mobil: 070-623 07 63
E-post: andreas.victor@victorsadv.se